Terms And Conditions of Purchase

 

การใช้เวปไซด์ของทางร้านค้า และ/หรือของบริษัท 325 Trading Co.Ltd (“Lime Crime Thailand by 325 Trading Co.Ltd.) ถือว่าคุณ ซึ่งคือ “ลูกค้า” ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลง ไม่ว่าคุณจะอ่านเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขฯ ขอให้คุณหยุดการใช้เวปไซด์แทน
 
การเสนอซื้อสินค้าของคุณจะได้รับการยอมรับเมื่อคุณยอมรับและตกลงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ขอเสนออื่นๆที่แตกต่างที่ทางคุณเสนอมาจะไม่มีผลใดๆและจะได้รับการปฏิเสธ
 
Products Not for Resale 
สินค้าที่จำหน่ายผ่านเวปไซด์ของร้านค้ามีไว้สำหรับการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำสินค้าไปจำหน่ายต่อ ทางร้านสงวนสิทธิ์การจัดเตรียมออเดอร์หากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขนี้
 
 
Order Processing & Shipping Schedule
ร้านค้าจะเช็คยอดโอนหลังเวลา 18:00 น. โดยประมาณในแต่ละวัน เพื่อเตรียมจัดส่งในวันทำการถัดไป หากไม่ได้รับการคอนเฟิร์มยอดโอนหลัง 24 ชั่วโมงหลังจากที่แจ้งชำระเงินเข้ามา ขอให้แจ้งอีกรอบ หรือติดต่อฝ่าย customercare@325trading.co.th 

ระยะเวลาในการจัดเตรียมออเดอร์จะอยู่ภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากทางร้านค้าได้รับการแจ้งชำระเงิน (ระยะเวลาการจัดเตรียม ไม่รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์) ออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามปฏิทินวันหยุดของทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) รวมทั้งวันเสาร์ และอาทิตย์ จะได้รับการจัดเตรียมในวันจันทร์ หรือ ในวันเปิดทำการถัดไปแทน

คำสั่งซื้อที่ได้รับชำระเงินอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น จะได้รับการดำเนินการและจัดส่ง  ตารางการจัดส่งเป็นดังนี้ 
 
 
PAYMENT NOTIFIED
ORDER SHIPS BY
Mon
Tues
Tues
Wed
Wed
Thurs
Thurs
Fri
Fri
Mon
Sat
Mon
Sun
Mon
 
 
 
Order Status
ลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครบัญชีลูกค้ากับทางร้านค้าจะสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ที่หน้า Order History เมื่อทางร้านค้าได้จัดส่งสินค้าแล้ว หมายเลขพัสดุ (Tracking Number) จะแสดงบนหน้าดังกล่าว
 
 
Order Cancellations
ออเดอร์หรือบางส่วนของออเดอร์ อาจจะโดนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

1. สินค้าหมด
2. การชำระเงินไม่สำเร็จ
3. ไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
4. ออเดอร์ซ้ำซ้อน
5. ลูกค้าขอยกเลิก
6. ยกเลิกเนื่องจากมีการละเมิดการใช้ Coupon Code หรือ Promotion 

กรณีที่ออเดอร์ถูกยกเลิก ลูกค้าจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล
 
 
 
Temporarily Out of Stock / Backordered Items
หากรายการสินค้าในขณะที่สั่งซื้อเข้าหมดชั่วคราว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล
 
 
Returns and Exchanges
ร้านค้าจะเปลี่ยนสินค้าและคืนเงินให้ เนื่องจากร้านค้าจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่ได้สั่งซื้อเข้ามา
 
ทั้งนี้ สินค้าที่จัดส่งผิดไปให้ หากถูกทดลอง ถูกเปิดใช้ และ/หรือ มีแพ็คเกจจิ้งไม่ครบถ้วนหรือมีสภาพที่แตกต่างไปจากที่ทางร้านจัดส่ง หรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาจากทางร้านค้า กล่องขาด มีการลอกสติ๊กเกอร์ กล่องหาย ฯลฯ จะไม่ได้รับการเปลี่ยนและคืน  โดยไม่มีข้อยกเว้น  
 
ทางร้านค้าจะเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้หลังจากที่ได้รับสินค้ากลับคืน
 
เฉพาะพัสดุที่สูญหายเท่านั้น จะได้รับการชดเชยจากทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดลง โดยการจัดส่งแบบลงทะเบียนปกติ จะได้รับการชดเชยในวงเงิน 300 บาท และ 2,000 บาท สำหรับการจัดส่งแบบ EMS
 
สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการขนส่งผ่านทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่ได้รับการชดเชยจากทาง ไปรษณีย์ไทย หรือจากทางร้านค้า  ทางไปรษณีย์ไทยจะขอให้ทางผู้ส่ง ซื้อ Insurance เพื่อเพิ่มเป็นการจัดส่งแบบรับประกัน  โดยทางลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการให้ทางร้านค้าทราบ และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกัน
 
กรณีที่ลูกค้ามีการชำระค่าจัดส่งเข้ามา ค่าจัดส่งจะไม่ได้รับการโอนคืน
 
 
 
Shipping
ออเดอร์จะส่งและจัดส่งในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ไม่รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และจัดส่งในเมืองไทย
 
 
 
No Price Adjustment Policy
ร้านค้าไม่มีนโยบายปรับเปลี่ยนราคาสำหรับออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อไปแล้ว
 
 
Color for Reference Only
สีสันที่แสดงผลบนหน้าเวปไซด์นั้นสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งสีสันผ่านการแสดงผลบนหน้าจออาจจะต่างจากสินค้าจริงตามแต่อุปกรณ์ที่ใช้ ทางกฎหมายอนุญาตให้ร้านค้าไม่ต้องรับประกันว่าเนื้อหา รายละเอียด คำจำกัดความ รวมถึงสี ของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเวปไซด์จะถูกต้องหรือสมบูรณ์ หรือปราศจากข้อผิดพลาด
 


Disclaimer of Warranties
 
325 TRADING CO.LTD. MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE GOODS DESCRIBED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY REPRESENTATION OR WARRANTY CONCERNING THE DESIGN, MANUFACTURE, USE OR PERFORMANCE OF ANY SUCH GOODS OR ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 325 TRADING CO.LTD’S TOTAL LIABILITY FOR ANY COST, LOSS, DAMAGE OR OTHER POTENTIAL OR ACTUAL EXPENSES ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF THE PURCHASE AND SALE OF THE GOODS DESCRIBED HEREIN SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE GOODS WITH RESPECT TO WHICH ANY CLAIM IS MADE, REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. IN NO EVENT SHALL 325 TRADING CO.LTD. BE LIABLE IN ANY WAY FOR ANY CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES EVEN IF 325 TRADING CO.LTD IS INFORMED OR IS OTHERWISE AWARE OR SHOULD BE AWARE OF THEIR LIKELIHOOD.